2020/07/06

ТӨГСӨЛТИЙН ШАЛГАЛТАА АМЖИЛТТАЙ ӨГЛӨӨ.

Залуучуудын төвийн  Барилгын засал чимэглэлийн мэргэжлийн  сургалтад  2019-2020 оны хичээлийн жилд 12 залуус онол -20%, дадлага -80%  хөтөлбөрийн дагуу 5 сарын хугацаатай суралцан Мэргэжлийн боловсролын үнэлгээ арга зүйн төвийн зохих журмын дагуу төгсөлтийн шалгалтыг 2020 оны 05 дугаар сарын 29-нд амжилттай өглөө.
Суралцагчид 100% -ийн амжилттай, 85%-ийн гүйцэтгэлтэй буюу “ЧАДАМЖТАЙ” гэсэн үнэлгээ авч    мэргэжлийн чадамж эзэмшсэн нь тэдний ирээдүйн ажил амьдралд чухал үр нөлөө үзүүлэх ажил үйлчилгээ боллоо. 
ЗАЛУУСЫГ ЦАЛИНТАЙ ДАДЛАГАТ ГАРГАВ.


Барилгын засал чимэглэлийн сургалтад суралцагч залуусыг сургалтаар олж авсан чадамжийн дагуу  үйлдвэрийн цалинтай дадлага ажилд зуучилж залууст хөдөлмөрийн үр шимийг мэдрүүлж цалинг өөрт нь зарцуулж үлдсэнээр нь мөнгөн хуримтлал үүсгэв.

БАРИЛГЫН ЗАСАЛ ЧИМЭГЛЭЛИЙН СУРГАЛТ ДАДЛАГЫН ТАНХИМТАЙ БОЛЛОО.


Мэргэжлийн боловсролын сургалтын стандартад барилгын засал чимэглэлийн сургалт онолын болон дадлагын  танхимтай байхыг шаарддаг бөгөөд дадлагын танхимыг  байгууллагын дотоод нөөц бололцоог ашиглан аж ахуйн агуулах байсан  өрөөг суллан суралцагч залуусын хамт тохижуулж  дадлага хийх 2 кабин бүхий танхимтай боллоо.